top of page

Mesafeli Satıs Sözlesmesı

1. TARAFLAR

Satıcı: Vov Gıda Turizm İşletmeleri Limited Şirketi Adres: Yenibosna Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi No:249 Telefon: 0212 639 00 88 E-posta: info@vivcityhotel.com Vergi Kimlik Numarası: 925 115 47 60 Yetkili Temsilci: Viv City Hotel

Alıcı: [Alıcının Adı Soyadı] Adres: [Alıcının Adresi] Telefon: [Alıcının Telefon Numarası] E-posta: [Alıcının E-posta Adresi]

2. KONU

Bu sözleşmenin konusu, Alıcı'nın Satıcı'dan aşağıda belirtilen ürün/hizmeti satın almasıdır.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET

Ürün/Hizmet Adı: Viv City Hotel Konaklama Hizmeti Ürün/Hizmet Miktarı: [Belirtilen Miktar] Fiyatı: [Belirtilen Fiyat] Ödeme Şekli: [Ödeme Şekli]

4. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI VE GEÇERLİLİĞİ

Bu sözleşme, Alıcı'nın sipariş ettiği ürün/hizmetin teslimatıyla ilgili olarak taraflar arasında yapılmıştır. Bu sözleşme, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

5. ÖDEME ŞARTLARI

Alıcı, Satıcı tarafından belirtilen fiyatı ve ödeme şeklini kabul eder. Ödemenin tamamı, ürün/hizmetin sipariş edilmesinden önce veya sonra belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.

6. TESLİMAT ŞARTLARI

Ürün/hizmet, Satıcı tarafından belirtilen tarihler arasında Alıcı'ya teslim edilecektir. Teslimatın gerçekleşmesi için gerekli olan bilgiler (adres, iletişim bilgileri vb.) Alıcı tarafından doğru bir şekilde sağlanacaktır.

7. İPTAL VE İADE KOŞULLARI

Alıcı, ürün/hizmetin iptal veya iadesiyle ilgili olarak Satıcı tarafından belirtilen koşulları kabul eder.

8. UYUŞMAZLIK DURUMUNDA UYGULANACAK HUKUK

Bu sözleşmeyle ilgili doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır.

bottom of page